Výuka češtiny jako druhého jazyka

9. 10. – 21. 11. 2020
META, Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Učíte nebo byste chtěli učit děti a žáky s odlišným mateřským jazykem češtinu v MŠ, ZŠ nebo SŠ? Doučujete češtinu jako druhý jazyk pro děti v MŠ či žáky ZŠ nebo SŠ?
Toužíte se dovědět více o podmínkách vzdělávání dětí s OMJ? O češtině, jak ji vidí a učí se jí nerodilí mluvčí? O plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech?

V tomto kurzu se naučíte organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. Získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.

Cílem vzdělávacího programu je, aby pedagogové a doučovatelé získali potřebné kompetence k vyučování ČDJ, propojování ČDJ se vzdělávacím obsahem ZŠ/SŠ a MŠ a v neposlední řadě zajištění inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Více informací o kurzu najdete zde.

Vzdělávací program se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Organizace

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz