Výtvarný Online Ateliér pro mladší děti 5–7 let

11. 11. – 16. 12. 2020
online

InBáze všechny zve na výtvarný online ateliér pro mladší děti 5–7 let.

Online Ateliér v současné době nouzového stavu nahrazuje prezenční formu Ateliéru. Na Online Ateliéru s dětmi tvoříme z materiálu, který mají rodiče doma. Často recyklujeme staré krabice, obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru, apod. Děti hodinu tvoří, malé děti potřebují asistenci rodičů, starší děti zvládnou vyrábět samostatně. Potom si ukážeme, co kdo vyrobil. Děti mají tak alespoň malou možnost komunikovat v českém jazyce se svými vrstevníky.

Registrace

Zájemci o ateliér se mohou registrovat na e-mailu uvedeném zde.

Podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy, spolu s podporou MŠMT, MHMP.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com