Vedoucí interkulturních skupin a projektů

24.–27. 1. 2019 – Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf
23.–26. 3. 2019 – Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf
25.–28. 4. 2019 – IQLANDIA, Liberec
6.–9. 6. 2019 – Dům tří kultur Parada, Niedermirow (PL)
21.–24. 11. 2019 – Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf

Tato roční série školení nabízí zájemcům a zájemkyním získání kvalifikace a navázání kontaktů v oblasti mezinárodní projektové činnosti. Angažovaným lidem poskytuje potřebné kompetence a motivaci pro vedení skupin a realizaci konkrétních interkulturních projektů v regionu jejich působnosti, tak aby posléze svým cílovým skupinám otevřeli nové perspektivy v jejich představách o vzájemném soužití v Evropě.

Certifikát

Německo-polská agentura pro výměny mládeže (DPJW) a TANDEM – Koordinační centrum pro česko-německé výměny mládeže svým podpisem na certifikátu společně s organizátorem školení udělují absolventům titul „Vedoucí interkulturních skupin”. Předpokladem pro certifikaci je kromě aktivní účasti na všech seminářích také plánování, realizace a vyhodnocení vlastního praktického projektu.

Cíle vzdělávání

Všichni budoucí absolventky/absolventi získají v kontextu vzdělávací skupiny podporu, aby:

 • rozvinuli své individuální znalosti a schopnosti jako vedoucí interkulturních skupin jakož i projektů ve stěžejní oblasti skupinové pedagogiky a projektového plánování;
 • objevili kreativitu a radost z interkulturního učení;
 • vyzkoušeli a naučili se uplatňovat nové metody;
 • si vyzkoušeli a reflektovali vlastní samostatnost a odpovědnost v rámci interkulturního týmu vedoucích prostřednictvím přípravy, realizace a evaluace vlastního praktického projektu;
 • prostřednictvím školení navázali odborné kontakty;
 • identifikovali a aktivovali své osobnostní silné stránky.

Pět charakteristik školení

 • „Učení zážitkem“: Pro zprostředkování obsahů školení využíváme především praktická cvičení, abychom účastníky oslovili po smyslové a emocionální stránce a upevnili teorii vlastním zážitkem. Prostřednictvím reflexe vlastních prožitků chceme účastníkům/účastnicím zprostředkovat zkušenosti, které jim umožní vědomě postupovat při jejich činnosti v kontextu interkulturních skupin.
 • „Zažít a zprostředkovat participaci“: Za tímto účelem nabízíme různé časové bloky a témata v průběhu školení, jakož i realizaci praktického projektu, v jehož rámci si účastníci/účastnice vyzkouší různé úkoly a role, včetně zpětné vazby od referentů/referentek i skupiny.
 • Poradenství a odborný doprovod: Školení bude simultánně tlumočeno. Znalost jazyků školení (CZ, DE, PL) není podmínkou. Tým tvoří referenti/referentky z České Republiky, Polska a Německa, kteří jsou k dispozici pro individuální poradenství a odborný doprovod.V prvním semináři účastníci/účastnice společně s týmem definují individuální vzdělávací cíle v školící smlouvě. Během seminářů pak účastníci/účastnice mohou využít individuální rozhovory s jedním/jednou referentem/referentkou za účelem reflexe získaných znalostí a zkušeností.
 • Učení ve skupině, delším čase a různém prostředí: Vzdělávací bloky jsme koncipovali záměrně v úseku jednoho roku na různých místech česko-německo-polského příhraničního regionu, s cílem umožnit účastníkům/účastnicím dlouhodobější vlastní prožitek, pozorování a reflexi v rámci interkulturní skupiny. Rozlišné formáty míst a prostředí umožňují poznání rozlišných pracovních metod.
 • Podpůrná struktura: Náš vzdělávací cyklus je jednotně strukturován, tak aby účastníkům/účastnicím poskytl orientaci v množství nových výzev: čtvrtky jsou věnovány (opětovnému) seznámení. Pátky a soboty jsou věnovány tematické činnosti. Neděle slouží projektovým týmům pro reflexi a přípravu dalších projektových kroků do příštího vzdělávacího bloku.

Celkový časový rozsah seminářů je 150 hodin. Realizace praktického projektu je plánována na min. 3-4 dny. Praktický projekt plánují účastníci/účastnice zčásti během, resp. mezi jednotlivými bloky školení. Časový rozsah praktického projektu vč. přípravy, realizace a uzavření je rovněž ca. 150 hod.

Školení je určeno

 • aktivním pracovníkům s dětmi a mládeží,
 • profesionálním a neprofesionálním pedagogům,
 • již existujícím bi- nebo trinacionálním týmům,
 • pracovníkům sdružení, škol a organizací v kontextu mezinárodních výměn mládeže,
 • migrantům a účastníkům profesního vzdělávání,
 • studujícím a uchazečům o zaměstnání s bydlištěm v České Republice, Polsku a Německu,
 • …kteří mají zájem o získání kvalifikace Vedoucího interkulturních skupin.

Maximální počet 24 účastníků/účastnic.

Školení bude simultánně tlumočeno. Znalosti cizích jazyků nejsou podmínkou.

Bližší program jednotlivých setkání najdete zde.

Vedoucí tým

 • Małgorzata Mocia Woch – vedoucí interkulturních skupin, jazyková animátorka, lektorka environmentální pedagogiky, lektorka polštiny jako cizího jazyka
 • Martin Benda –  vedoucí interkulturních skupin, jazykový animátor, tlumočník, projektový manažer
 • Liviana Bath – sociální a kulturní antropoložka, lektorka interdisciplinárních genderových studií, multiplikátorka Divadla utlačovaných, mentorka environmentální pedagogiky
 • Koordinace & organizace:  Liviana Bath (koordinátorka pedagogické oblasti Lanterna futuri)
 • Koncepce & referent: Frank Rischer (vedoucí projektu Lanterna futuri)

Kurzovné

Účastnický poplatek za celý cyklus školení:

 • 350 €pro zájemce s příjmemméně než 750 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×70 €)
 • 500 € pro zájemce s příjmemmezi 750-1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×100 €)
 • 650 € pro zájemce s příjmem více než 1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×130 €)

Poplatek zahrnuje plnou penzi, společné ubytování na místech školení, náklady na referenty a tlumočení, podrobný trojjazyčný školící manuál, vstupné v rámci organizovaných volnočasových aktivit a pojištění.

Registrace

Uzávěrka přihlášek: 16. prosinec 2018
Martin Benda: benda@lanternafuturi.net 

Organizace

Lanterna futuri
www.lanternafuturi.net