Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

27. 8. 2020 9.00–16.00
META, Žerotínova 1124/35, Praha 3

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

Program

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ)
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ
  • výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál www.inkluzivniskola.cz)
  • sdílení praxe

Rozsah

  • 8 vyučovacích hodin

Cena

  • 1 350 Kč / osoba

Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

Více informací o semináři najdete zde.

Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Organizace

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz