Seminář pro žadatele o občanství: zkouška z jazyka a reálií

10. 6. 2019 17.00–20.00
Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, 190 00 Praha

Organizace pro pomoc uprchlíkům zve všechny cizince, kteří mají zájem žádat o státní občanství České republiky, na seminář na téma Zkoušky z českého jazyka a reálií při žádosti o české občanství.

Seminář bude vést paní Mgr. Tereza Břízová, odbornice na problematiku občanství.

Po skončení semináře bude následovat diskuze, v rámci které bude prostor k zodpovězení dotazů účastníků. Účastníci mohou své dotazy zaslat spolu s registrací na seminář.

Lektor se pokusí zodpovědět individuální dotazy již v průběhu semináře, pokud bude vyžadována delší konzultace či zjištění dalších okolností případu či osobních údajů cizince, je možné domluvit se na individuální konzultaci se sociálním pracovníkem OPU.

Zástupci neziskových organizací či veřejnosti jsou taktéž vítáni, jsme však limitováni prostorem. V případě přihlášení více než 10 účastníků budeme nuceni upřednostnit cizince, kterých se téma dotýká.

Seminář je zdarma.

Registrace

Pokud se chcete zúčastnit, pošlete přihlašovací e-mail na adresu uvedenou zde. E-mail musí obsahovat vaše jméno, příjmení, typ pobytového oprávnění a státní příslušnost. Organizace pro pomoc uprchlíkům Vám pošle odpověď potvrzující vaši registraci.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com