Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka a literatury pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol

14. 9. 2021 – 4. 5. 2022
META, Žerotínova 35, Praha 3 nebo online

META spustila registraci na do přípravných kurzů k maturitě z českého jazyka a literatury pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol.

Přípravný kurz probíhá po celý školní rok a zaměřuje se na přípravu na maturitní písemnou slohovou práci z českého jazyka a literatury. Zahrnuje nácvik základních slohových útvarů vhodných pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Studenti se učí pracovat s uměleckým či neuměleckým textem včetně jeho porozumění. V rámci kurzu se naučí základní jazykové jevy a dozví se strategii, která je dovede ke splnění didaktického testu z ČJL. Kromě toho pracují se strukturou ústní maturitní zkoušky při rozboru textů. Přípravný kurz pro 3. ročník SŠ se bude více zaměřovat na rozvoj psaného projevu.

Pro školní rok 2021/22 budou otevřeny 3 skupiny maturitních kurzů

  • Skupina A – pro studenty 3. ročníků SŠ – středa 16.00–17.30, termín: 15. 9. 2021 – 4. 5. 2022 (30 lekcí)
  • Skupina B – pro studenty 4. ročníků SŠ: úterý 16.00–17.30, termín: 14. 9. 2021 – 26. 4. 2022 (30 lekcí)
  • Skupina C – ONLINE KURZ pro studenty 4. ročníků SŠ: úterý 16.30–18.00, termín: 14. 9. 2021 – 26. 4. 2022 (30 lekcí)

Cena

  • zdarma
  • vratná záloha 1 500 Kč, minimální účast v kurzu 75 %

Více informací o kurzu najdete zde.

Organizace

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35, 130 00 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz