Příprava na pohovor

13., 14. a 21. 6. 2019 9.00–15.00
InBáze, Legerova 50, 120 00 Praha

Program

  • seznámení s požadavky zaměstnavatelů a se současnými trendy v psaní životopisů, motivačních dopisů a zpracování portfolia
  • zmapování vlastních zdrojů, životních priorit, znalostí a dovedností
  • uvědomění si významu znalosti pracovní kultury, pracovních hodnot a cílů při vstupu a uplatnění na trhu práce

Kurz je určen migrantkám se všemi typy pobytového oprávnění a je zcela zdarma.

Registrace

Svou účast můžete potvrdit na e-mailu uvedeném zde.

Kurz probíhá v rámci projektu Rovné šance pro migrantky, který je financovaný Úřadem vlády ČR.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com