Povinnosti cizinců

23. 2. 2020 17.00–18.30
online

Centrum pro cizince JMK pořádá webinář na téma "Povinnosti cizinců".

Webinář proběhne v ukrajinštině.

V rámci této prezentace se blíže seznámíte s problematikou povinností cizinců v ČR. Zazní informace o tom, jaké povinnosti mají cizinci pobývající na území České republiky a jakým způsobem dané povinnosti mohou splnit. Dozvíte se, jak správně vyplnit formulář oznámení změn a jaké náležitosti musíte doložit. Rovněž zazní aktuální informace tykající se přicestování cizinců do ČR v rámci vládních krizových opatření.

Registrace

Zájemci o webinář jsou žádáni o registraci zde.

Organizace

Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 541 658 333, E-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz, www.cizincijmk.cz