Policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940–1945)

15.–16. 6. 2020
Památník Terezín, Principova alej 304, Terezín

Vědecký seminář k 80. výročí založení policejní věznice gestapa v Terezíně

V červnu 2020 uplyne 80 let od založení policejní věznice pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín. Při této příležitosti se Památník Terezín rozhodl uspořádat dvoudenní pracovní seminář "Policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940-1945)", jehož cílem bude kromě reflexe dosavadního stavu bádání zejména prezentace nových pramenů, poznatků, přístupů a perspektiv výzkumu. Seminář se tematicky zaměří na problematiku nacistické okupační moci a správy v Protektorátu Čechy a Morava, na činnost bezpečnostního aparátu a fungování represivního systému obecně a policejní věznice Terezín zvláště.

Více informací najdete zde.

Organizace

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín, Ústecký kraj, Česká republika
Telefon: +420 416 782 225, E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz, www.pamatnik-terezin.cz