Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe

26. 9. 2020 10.00–18.00
Lampárna, Lidická 31, Praha 5

Multikulturní centrum Praha vás srdečn zve na seminář "Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe".

Ve chvíli, kdy se žáci ocitli mimo fyzický dosah učitelů, a nabyli tak větší svobody rozhodovat o tom, jak budou nakládat se svým časem, vyšlo najevo, jak málo se v běžném režimu podporuje u dětí samostatná práce s informacemi, vnitřní motivace a chuť k sebevzdělávání. Projevilo se ještě intenzivněji, že vzdělávání pojaté jako pouhý přenos informací od učitele k žákovi, není efektivní způsob, jak žáky zaujmout, „naučit je, jak se učit“ a probudit v nich zájem o svět kolem nich. Při nutnosti vzájemné koordinace na dálku se ukázalo, že některé učitelské sbory nejsou zvyklé spolupracovat a komunikovat – žádné distanční vzdělávání ale nemůže fungovat bez komunikující sborovny. Pokud učitelé byli zvyklí spolu mluvit a spolupracovat, znamenal přechod na distanční výuku jen nalezení vhodného online komunikačního nástroje. 

Distanční výuka, jejíž kvalita se z velké části odvíjela od dosaženého vzdělání rodičů, domácího zázemí a přístupu k technologiím a datům, navíc prohloubila rozdíly v kvalitě vzdělání dětí z různých socioekonomických vrstev. Další skupinou žáků, na kterou se při distančním vzdělávání zcela zapomnělo, byli žáci se speciálními potřebami, kterých je v Česku asi 130 tisíc – oni i jejich rodiče se často ocitli bez jakékoli podpory.

I v reakci na tyto problémy, vás MKC Praha zve na kurz Jak učit v současném světě a nevyhořet?, ve kterém sledujeme nové trendy ve vzdělávání a příklady dobré praxe ze zahraničí, které mají potenciál systém českého školství inovovat.

Více informací o semináři najdete zde.

Organizace

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 296 325 345, E-mail: migraceonline@mkc.cz, www.mkc.cz