Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ

18. 12. 2018 14.00–17.15
ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

META nabízí zajímavý seminář pro pedagogy ZŠ, kteří se zajímají o výuku češtiny jako druhého jazyka a efektivnější začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole.

V rámci semináře Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (ICT ve výuce žáků s OMJ v ZŠ) se seznámíte s elektronickými výukovými materiály, e-learningovými kurzy a dostupnými materiály k výuce ČDJ, které jsou využitelné na interaktivní tabuli. Účastníci dostanou také tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ (animace, videa, apod.)

Lektorka

  • Bc. Alena Jonašová

Rozsah

  • 4 vyučovací hodiny

Cena

  • zdarma

Seminář je určen zájemcům z celé ČR

Registrace

Registrovat se můžete zde.

Organizace

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 773 304 464, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz