Děti cizinci bez rodin

11. 7. 2019 od 9.30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Věnujete se v profesním či osobním životě dětem? Přijměte pozvání na seminář Děti cizinci bez rodin. 

Setkání proběhne v rámci mezinárodního projektu Forum, který si klade za cíl podpořit přechod dětí cizinců z ústavní do rodinné péče. V rámci přednášky bude účastníkům teoreticky představena cílová skupina nezletilých cizinců bez doprovodu, budou seznámeni s procesem, kterým po příjezdu do ČR prochází, a jaké zde mají možnosti. Posluchači se dozví, jak v současnosti funguje náhradní rodinná péče o tuto extrémně zranitelnou skupinu a možné další směřování systém péče.

Přednáška je primárně určena expertům a odborné veřejnosti včetně pěstounů. Vítáni jsou samozřejmě i ostatní, kterým je téma blízké. Přednášející se práci s nezletilými cizinci bez doprovodu věnuje 10 let, nejdříve na Ministerstvu vnitra, poté v nevládní organizaci.

Vstup

  • zdarma

Registrace

Registrace a potvrzení účasti na e-mailu uvedeném zde.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com