Čtenářský kroužek amerických židovských autorů

8. 11. 2021 od 18.00
Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1

S amerikanistkou Hanou Ulmanovou z FF UK budou v šesti sezeních rozebrány krátké prózy šesti nejvýznamnějších amerických židovských spisovatelů: Philipa Rotha, Bernarda Malamuda, Isaaca B. Singera, Saula Bellowa, Cynthie Ozickové a Grace Paleyové. Po představení autora bude následovat ukázková analýza zvolených povídek, na kterou naváže debata formou otázek, odpovědí i postřehů všech účastníků. Listopadové setkání bude věnováno podrobnému výkladu dvou povídek Philipa Rotha (1933–2018) Obránce víry a Fanatik Eli.

Vstup volný.

Organizace

Židovské muzeum v Praze
U staré školy 141/1, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 749 211, E-mail: ​-~ssT34WHcrGZc.eblrE3W7r, www.jewishmuseum.cz