Český trh práce: Kde a jak hledáte zaměstnání

28. 9. 2020 17.30–20.30
InBáze, Legerova 50, Praha

InBáze Vás zve na školení "Český trh práce: Kde a jak hledáte zaměstnání".

Rozsah školení

  • 3 hodiny

Registrace

Na akci je vyžadována registrace zde

Podpořeno z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com