Ze života Židů II: Tradiční ošacení

19. 2. 2019 od 17.00
Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Z jakých pramenů a předloh vychází tradiční ošacení praktikujících Židů? Jaká je jeho symbolika, duchovní význam a praktické využití do dnešní doby? Jak můžeme například podle jarmulky nebo klobouku usuzovat, ke kterému proudu judaismu nositel patří? S pravidly tradičního odívání jak mužů, tak žen posluchače ve druhém pokračování cyklu seznámí správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša.

Vstup

  • 30 Kč

Organizace

Židovské muezum v Praze
www.jewishmuseum.cz