Základkou to nekončí – pokračujme na střední!

19. 5. 2021 14.00–17.00
online

Jak náročné je dostat se na střední školu, když Vaším mateřským jazykem není čeština? A kolik mladých lidí s odlišným mateřským jazykem na SŠ studuje, kolik jich ze vzdělávání vypadne, nebo kolik se jich na SŠ vůbec nedostane? Jak vypadá jazyková i další podpora na středních školách, pokud váš (akademický) jazyk stále není dokonalý? Jak se k tomu staví učitelé, odborníci, ministerstvo nebo samotní žáci s odlišným mateřským jazykem? META vás zve na panelovou diskuzi na téma situace žáků s OMJ při přechodu na SŠ a jejich následném studiu.

Program

  • přivítání účastníků
  • prezentace důležitých dat z praxe
  • představení jednotlivých účastníků a panelová diskuze, včetně pauzy
  • závěr diskuze a možnost individuální diskuze s účastníky panelu

Registrace

Na akci je vyžadována registrace zde.

Organizace

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35, 130 00 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz