Tematika šoa v polské, české a slovenské literatuře

25. 1. 2021 od 18.00
online

Přednáška představí projekt a publikaci „Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction“, která vznikla ve spolupráci českých, polských, německých a slovenských literárních vědců a jejíž vydání je plánováno na jaro 2021. Publikace zahrnující 115 děl s tematikou šoa napsaných polsky, česky a slovensky v oblasti prózy, poezie i dramatu obsahuje rozsáhlý historický úvod, přehledy děl, jmenný a věcný rejstřík.

Publikaci a projekt představí prof. Jiří Holý a Hana Nichtburgerová z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Vstup

  • zdarma

Registrace

Zájemci o přednášku se mohou registrovat na e-mailech uvedených zde.

Organizace

Židovské muzeum v Praze
U staré školy 141/1, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 749 211, E-mail: ​office@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz