Stojíme ještě o demokracii?

14. 12. 2018 od 17.00
Teritorium 7, U Průhonu 17, Praha 7 

Zajímá Vás, jak jsou na tom pražské školy v oblasti demokratické kultury a inkluzivního vzdělávání? Pracujete s mládeží a chtěli byste posílit své dovednosti v oblasti kompetencí k demokratické kultuře? Chcete si ze školení odnést něco více než jen certifikát?

Přijďte na první nezávaznou přednášku, kde se dozvíte, o čem tento vzdělávací program je a kde bude šance zodpovědět všechny vaše dotazy.

Program je určen pro pedagogy formálního i neformálního vzdělávání, odborné a terénní pracovníky působící ve vzdělávání, lektory volnočasových aktivit, lektory neformálního a celoživotního vzdělávání či akademické pracovníky v Praze. Kurz je rověnž otevřen studentům pražských pedagogických fakult a pedagogických/sociálních VOŠ. 

Délka kurzu

  • 40 hodin (semináře, workshopy, mentoring)

Obecným cílem projektu je posílit participaci žáků a učitelů v rozhodovacích procesech na pražských školách pomocí implementace modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentu Competences for Democratic Culture zpracovaným Radou Evropy, dále jen CDC). Vzdělávací program reaguje na jednu ze současných výzev českého školství – nízkou míru účasti mladých lidí na politice i komunitním dění. 

Účastníci kurzu se seznámí mj. s demokratickou komunikací, nenásilným dialogem nebo se dozví více o identitě a stereotypech v inkluzivní škole. 

Registrace

Přihlášky spolu s motivačním dopisem je možné zasílat průběžně nejpozději však po úvodní hodině tedy do 15. 12. 2018 na e-mail zde.

Organizace

Multikulturní centrum Praha 
Náplavní 1, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 296 325 345, E-mail: migraceonline@mkc.cz, www.mkc.cz