Státní maturita. Jak dál?

18. 10. 2018 od 18.00
Skautský institut, Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1

Potřebujeme novou Novou maturitu? Nebo je její současná podoba pro všechny nejlepší možná a problémy, které se v době jejího konání pravidelně objevují, jsou jen dílčí snadno řešitelné jednotlivosti? Lze objektivně a spravedlivě posuzovat znalosti studentů gymnázií a odborných středních škol pomocí identické zkoušky? Nebrání státní maturita potřebným změnám v obsahu a způsobu učení na středních školách?

Hosté

  • Martin Chvál, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
  • Bob Kartous, Informační centrum o vzdělávání EDUin, o.p.s.
  • Oldřich Botlík, matematik, iniciativa Maturitní data – odtajněno

Diskusi bude moderovat

  • Magdalena Trusinová

Registrovat

Pro účast se prosím registrujte na e-mailu: rsvp@platformdialog.cz

Organizace

Mozaiky O.S Platform Dialog
Žitná 49, 110 00  Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 544 145, E-mail: info@platformdialog.cz, www.platformdialog.cz