Po-lin: Židé v republice mnoha národů

22. 1. 2019 od 18.00
Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1

U příležitosti zakončení výstavy v OVK ŽMP věnované historii polských Židů představí Hanna Węgrzynekz Muzea dějin polských Židů POLIN ve Varšavě život židovských obyvatel Rzeczpospolity v 16.–18. století. Badatelka a spoluautorka výstavy přiblíží období, kdy se díky příznivým společensko-politickým podmínkám stal polsko-litevský stát světovým centrem židovské vzdělanosti a kultury. Seznámí s významnými osobnostmi a každodenním životem židovské obce, ale i s narůstajícími konflikty uvnitř multietnické a mnohonárodnostní společnosti.

Přednáška v polštině s českým překladem.

Výstava Polin / Židé v republice mnoha národů i přednáška  probíhá ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Muzeem dějin polských Židů Polin.

Vstup

  • zdarma

Organizace

Židovské muezum v Praze
www.jewishmuseum.cz