Osudy židovských památek po Mnichovské dohodě

15. 11. 2018 od 17.00
OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území.

Vstupné

  • 30 Kč

Organizace

Židovské muzeum v Praze
www.jewishmuseum.cz