Obraz migrace a integrace v polarizované společnosti – kde nyní stojíme?

13. 6. 2019 17.00–19.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Knihovna Václava Havla vás srdečně zve na veřejnou debatu a představení publikace Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe (2018), vydané Nadací Heinricha Bölla.

Od roku 2015, kdy vyvrcholila takzvaná uprchlická krize, se migrace stala klíčovým předmětem společenského zájmu a politických diskusí. Stala se tématem, které hluboce rozděluje společnost, vyvolává v mnoha lidech strach, ovlivňuje politické dění a volební kampaně i výsledky, a které také výrazně otřáslo jednotou Evropské unie. V posledních dvou letech nicméně počet žadatelů o azyl v EU klesl téměř na úroveň před krizí a téma tak pomalu ustupuje do pozadí. Nedostatek pracovní síly a malá nezaměstnanost však v České republice vedou k rychle vzrůstajícímu počtu zahraničních pracovníků, jejichž integrace přináší nové výzvy pro naši společnost.

Jak se tyto změny projevují v současné diskusi o migraci? Jaký obraz o ní nám nyní média poskytují, co to pro naši společnost znamená a jak to ovlivňuje migrační a integrační politiku naší země? Jak téma figurovalo v kampani před volbami do Evropského parlamentu, které se konají na konci května?

Hosté

  • Radha Sarma Hegde – vědkyně oblasti médií, kultury a komunikace z NYU
  • Grigorij Mesežnikov – ředitel slovenské organizace Institut pro veřejné otázky a editor publikace Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe, která bude v rámci debaty představena
  • Eva Valentová ze Sdružení pro integraci a migraci, která je autorkou jedné z kapitol
  • Adéla Jurečková z Člověka v tísni, jež představí jejich současný výzkum mediálního obrazu migrace v ČR

Moderátorka

  • Daniela Vrbová z ČRo Plus, která byla dlouholetou redaktorkou pořadu Zaostřeno na cizince

Organizace

Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 220 112, E-mail: info@vaclavhavel-library.org, www.vaclavhavel.cz