Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

24. 3. 2021 14.00–17.00
online

META ve spolupráci s MŠMT ČR a NPI ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ“. Cílem setkání je informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o nově vzniklém systému a poskytnout prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se nově zaváděného systému podpory.

Registrace

Zájemci o účast jsou žádáni o registraci prostřednictvím registračního formuláře zde.

Panelová diskuze probíhá v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Organizace

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35, 130 00 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz