Mnohovrstevná emancipace

9. 6. 2020 od 18.00
Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1

Emancipace Židů se většinou zužuje na proces přiznávání rovných občanských práv, který byl završen roku 1867. Občanskoprávní emancipace sice představovala určující faktor židovských dějin v českých zemích, zároveň však měla mnoho dalších rozměrů. Přednáška historika a vědeckého pracovníka Židovského muzea v Praze Daniela Baránka se bude věnovat především zrovnoprávnění židovského náboženského i národního kolektivu a dopadům těchto snah na společnost. Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od středověku po emancipaci. 

Vstup volný.  

Organizace

Židovské muzeum v Praze
U staré školy 141/1, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 749 211, E-mail: ​office@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz