Lhůty, které byste měli znát

9. 7. 2020 od 17.30
InBáze, Legerova 50, Praha 2

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma "Lhůty, které byste měli znát".

Co se dozvíte

  • Lhůta pro vyzvednutí biometrického průkazu po příjezdu
  • Lhůty pro podání jednotlivých žádosti na OAMP (dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, pobyt dítěte narozeného na území...)
  • Lhůty OAMP pro vyřízení žádostí
  • Lhůty pro odvolání, lhůta pro rozhodnutí o odvolání
  • Lhůty pro žalobu
  • Co dělat, když jsem zmeškal lhůtu?
  • Co dělat, když správní orgány nevydají rozhodnutí ani po lhůtě?
  • Jak postupovat, když mi ve výzvě správní orgán určí lhůtu, ale potřebuji víc času
  • Doručování: kdy je dopis od `OAMP považován za doručený? Kdy musím nejpozději podat zásilku na poště, abych nezmeškal lhůtu?
  • Bonus: Prostor na dotazování

Registrace

Registrace na toto setkání je nutná zde.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com