Konference projektu iNSPiRO

16. 9. 2020 9.00–17.00
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 iNSPiRO všechny srdečně zve na konferenci zabývající se vzdělávacími potřebami dětí s poruchami autistického spektra (PAS).

Program

 • 9.00–9.30 – Prezence účastníků
 • 9.30–9.45 – Uvítání účastníků a úvodní slovo pana děkana Cyrilometodějské teologické fakulty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Dopolední blok – Aula

 • 9.45–10.15 – Mgr. Zdeňka Slámová: INSPIRO – projekt, který má smysl
 • 10.15–10.45 – Mgr. Veronika Doležilová – Praktické postřehy k reviznímu řízení
 • 10.45–11.15 – Tomáš Kopřiva – Střet ve vztahu učitel/rodič/dítě plynoucí z rozdílného přístupu k výchově a vzdělávání
 • 11.15–11.45 – Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Sára Staňková – Speciální vzdělávací potřeby dětí s poruchami autistického spektra jsou více lidské než speciální
 • 11.45–12.15 – Evžen Weigl, Mgr. Richard Kořínek – Nové projekty a příležitosti na CMTF UPOL a Hovory o vzdělání
 • 12.15–13.00 – Obědová pauza

Odpolední blok: učebny dle rozpisu

 • 13.00–14.30 – Workshop č. 1 T. Kopřiva: Problémy dětí i učitelů v MŠ a ZŠ jako výsledek nezdravého prostředí v kolektivech; Workshop č. 2 Mgr. J. Staňková, DiS. : Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí s PAS; Workshop č. 3 M. Pešoutová: Výzkumná metoda DIPEx – metodologie, výstupy, přínos
 • 14.30–15.00 – COFFEE BREAK
 • 15.00–16.30 –Workshop č. 4 M. Klapal: Možnosti a limity vedení rozhovoru s dětmi; Workshop č. 5 V. Doležilová: Rychlokurz školského práva pro každého
 • 16.30–17.00 – Závěrečné shrnutí konference a rozloučení

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com