Integrace žen do společnosti po vojenském konfliktu

15. 5. 2019 10.00–16.00
Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2 

Přijďte na konferenci "Integrace žen do společnosti po vojenském konfliktu a její úloha při budování míru".

Témata

  • Úloha nevládních organizací při integraci a rehabilitaci žen a dětí trpících vojenskými konflikty
  • Úloha novinářek ve vojenských konfliktech. Role médií v informační válce
  • Úloha žen v mírovém procesu, účast žen na mírových operacích podél linie konfliktu
  • Role, práva a povinnosti žen v situacích po skončení konfliktu. Zajištění bezpečných životních podmínek pro ženy a děti žijící v poválečné frontové linii

Registrace

Kapacita konference je z důvodů prostor omezena, proto pokud se chcete zúčastnit,  přihlašovací e-mail na adresu uvedenou zde. E-mail musí obsahovat vaše jméno, příjmení a jméno organizace. Registrace vám bude obratem potvrzena.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com