Gender equality in Ukraine and the Czech Republic

16. 4. 2019 17.30–19.00
Akademické Konferenční Centrum, Husova 4a, Praha

Z(ne)rovnoprávněné ženy? Prosazování genderové rovnoprávnosti
ve složitých podmínkách Ukrajiny a České republiky

Feministické a genderové organizace v České republice i na Ukrajině čelí stále náročnějším politickým a kulturním podmínkám. Děje se tak v důsledku rostoucího vlivu konzervativních aktérů a „protigenderového“ veřejného diskursu, který působí na současné politické rozhodování.

Více se dozvíte na přednášce Gender equality in Ukraine and the Czech Republic.

Organizace

Více najdete na www.facebook.com