Dopady pandemie Covid-19 na ženy migrantky

2. 12. 2021 od 14.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sdružení pro integraci a migraci vás zve na panelovou diskusi s nevládními organizacemi "Dopady pandemie Covid-19 na ženy migrantky".

Akce proběhne v angličtině.

Diskuse proběhne v odpolední části mezinárodního sympozia „Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction“, pořádaného Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Akce bude realizována v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2021“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Organizace

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.
Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 224 379, E-mail: poradna@migrace.com, www.migrace.com