Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války

15. 11. 2021 od 17.00
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Živá paměť všechny srdečně zve na přednášku Mgr. Michala Schustera na téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války.

Organizace

Živá paměť, o. p. s
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 872 750, E-mail: info@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz