Vyhlášení vítězů Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka k připomínce romského holokaus

17. 6. 2021 14.00–17.00
Centrum současněho umění DOX, Popupětova 1, Praha

Soutěž je určená pro studenty a absolventy AVU, HAMU a JAMU. Vyhlašuje ji organizace Živá paměť a je součástí projektu Lačho ďives!, který podporuje romské přeživší druhé světové války v České republice formou úhrad za léky a zdravotní pomůcky a usiluje o důstojnou připomínku bezpráví spáchaného na této skupině obyvatel českých zemí.

Zabývá se nejen připomínkou romského holokaustu, ale upozorňuje i na tragické poselství z minulosti v souvislosti se současností a snaží se získat mladé lidi, aby se nad těmito tématy zamysleli.

Vyloučení ze společnosti, necitlivost a lhostejnost k utrpení slabých, starých lidí, dětí a žen, absence lidské solidarity a humanity, bagatelizace utrpení, umírání a zavraždění části obyvatelstva na základě rasových předsudků je žhavé lidskoprávní téma současnosti.

Více informací najdete zde.

Organizace

Živá paměť, o. p. s.
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 872 750, E-mail: info@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz