Rodina odvedle

25. 11. 2018 od 13.00
Celá ČR

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na 15. ročník na společné setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu Rodina Odvedle našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

Projekt Rodina Odvedle přispívá ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. Projekt se ukázal nejen u nás, ale i v zahraniční, jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců. Rodina Odvedle představuje jedinečnou příležitost potkat zajímavé lidí, poznat jejich osudy a dozvědět se více o kultuře jiných národů. 

Koncept rodinných setkání úspěšně funguje od roku 2004 a snaží se podporovat kvalitní komunikaci na individuální úrovni. Za dobu trvání projektu usedlo ke společným obědům celkem 4227 osob, které se předtím neznaly.

Přihlášené rodiny budou spojovány na základě věku, zájmů, jazyka, místa bydliště a dalších společných bodů. Myšlenkou celého projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Za optimální výstup považujeme takové propojení rodin, které přetrvá i po skončení projektu.

Kdo se může přihlásit?

  • České rodiny a rodiny cizinců z třetích zemí žijící legálně na území ČR.
  • Nejméně dva lidé, kteří se považují za rodinu. Není povinné, aby byli manželé.

Kdo se nemůže přihlásit?

  • Obyvatelé EU (mimo obyvatel ČR)
  • Státní příslušníci, kteří podali žádost o udělení mezinárodní ochrany, ti, kteří mají status uprchlíka, nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně.
  • Smíšená manželství, kde je jeden z partnerů občanem EU.

Přihláška

Více informací najdete zde.

Organizace

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: + 420 222 518 554, E-mail: slovo21@centrum.cz, www.slovo21.cz