Procházka: Srdce moravského Manchesteru

18. 9. 2021 10.00–14.00
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno

Dolní část Cejlu byla na své jižní straně až po začátek Svitavského náhonu v průběhu 19. století utvářena textilními manufakturami a továrnami. Bombardování z roku 1944 tuto část Brna těžce zasáhlo, a proto je původní zástavba dochována značně torzovitě, další ztráty způsobila výstavba teplárny a v neposlední řadě i stavba supermarketu. Nicméně se na ul. Cejl dochovaly areály firem H. F. & Soxhlet, M. Fuhrmann, A. Löw a syn či Bratři Schoellerové. Na protějším břehu řeky Svitavy se nacházela bývalá továrna na plsť nebo bývalá továrna na vlněné zboží M. Berana synové. Na ul. Francouzská se připomínají počátky textilního školství – dnešní SSUD Brno. Procházka návštěvníky seznámí s počátky textilního průmyslu v Brně, některými významnými rodinami textilních podnikatelů a odkáže i na další stavby, které jejich přičiněným vznikly např. luxusní rodinné domy v Černých Polích.

Registrace

Na akci je vyžadována registrace na e-mailu: sekretariat@rommuz.cz nebo na
telefonu: +420 545 571 798.

Organizace

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 545 581 206, E-mail: sekretariat@rommuz.cz, www.rommuz.cz