Konzultační setkání pro příbuzné obětí genocidy Romů a Sintů

20. 9. 2019
New York University in Prague, Malé náměstí 2, Praha 1

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pořádá ve spolupráci s Muzeem holokaustu ve Washingtonu (The United States Holocaust Memorial Museum) konzultační setkání pro příbuzné obětí genocidy Romů a Sintů, s cílem pomoci při vyhledávání informací o perzekuovaných osobách, které žily za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.

Muzeum holokaustu poskytuje zdarma služby při vyhledávání informací o osudech konkrétních osob v dokumentech ve více než 25 jazycích a při hledání využívá všechny dostupné prameny muzea – archivy a sbírky, záznamy Mezinárodní pátrací služby, záznamy knihoven a další. Kromě toho v rámci této výzvy nabízí setkání a konzultaci k vyhledaným dokumentům, v přítomnosti tří zaměstnanců Muzea holokaustu s počítači přímo připojenými k databázím, které jsou jinak přístupné pouze z jejich muzea ve Washingtonu.

Organizace

Více informací najdete na www.rommuz.cz