5. ročník tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

30. dubna 2021 – uzávěrka
online

Žáci základních a studenti středních škol a gymnázií se letos už po páté zamyslí nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět svému okolí. Účast v Tvůrčí a literární soutěži Čeština je i můj jazyk vybízí k tvůrčí a literární aktivitě a přináší možnost vzájemného poznávání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Motto letošní soutěže zní: “Podívej se někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty”.

V předchozích ročnících soutěže se zúčastnilo přes 610 žáků ZŠ a studentů SŠ z celé České republiky. Účastník jednoho z předchozích ročníků soutěže trefně popisuje situaci žáků s OMJ: „Důležitá je schopnost uchovat si sama sebe a zároveň schopnost navázat kontakt se svým okolím, trpělivě do nového prostředí pronikat s vědomím toho, že nejen jakožto cizinec přijímám podporu a pomoc okolí, ale můžu také místní obohatit o své zkušenosti a pohledy, které jsou zákonitě odlišné od těch jejich“.

Jednotlivci a skupiny budou letos soutěžit ve třech kategoriích. V první literární kategorii pro jednotlivce „Jinýma očima“, se budou soutěžící zamýšlet nad tím, jaké to je se na svět podívat pohledem druhých. Ve druhé, pro letošek nové, audiovizuální kategorii pro jednotlivce i skupiny „Jeden den jako Ty“, se kreativci budou zamýšlet nad tím, k jakým nedorozuměním nebo i zajímavým situacím může dojít, když někdo cizí vstoupí do nového prostředí. Třetí, skupinovou kategorií, je „Průvodce naší školou", ve které budou žáci ZŠ a studenti SŠ vytvářet pomůcku v libovolné formě pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny.

Příspěvky mohou účastníci posílat do 30. dubna 2021. Podrobné informace k soutěži najdou zájemci na webových stránkách METY. Odbornou porotu, která bude příspěvky hodnotit, tvoří nakladatelka Tereza Horváthová, spisovatel Marek Šindelka a umělecké duo Ňun a Ví.

Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu. Na autory tří nejlepších příspěvků v každé ze tří kategorií čekají zajímavé ceny ve formě koloběžky a voucherů na únikovky, knihy či elektroniku.

Promovideo k soutěži můžete najít zde.

Organizace

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35, 130 00 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz


Přílohy ke stažení

5. ročník tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk.pdf