2. ročník soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka

31. 5. 2021
celá ČR

Živá paměť, o. p. s., pořádá v období od 3. listopadu 2020 do 31. května 2021 uměleckou Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka s tématem „Připomínka romského holokaustu“.

Tématem soutěže je umělecké hudební, taneční či výtvarné ztvárnění připomínky bezpráví spáchaného z rasových důvodů na obyvatelích českých a slovenských zemí romského původu během 2. světové války. Připomenuty mohou být například romské oběti nacismu či místa bezpráví. Cílem Soutěže je zvýšit povědomí vysokoškolských studentů a absolventů o romském holokaustu, zprostředkovat jim znalosti a osobní setkání s pamětníky a zapojit je do společenského diskurzu na toto téma.

Účastníci Soutěže jsou studenti a absolventi vysokých škol uměleckého směru v ČR. Účastníkem Soutěže je každý jednotlivec, který se zapojí na VŠ do této Soutěže v rámci výuky či mimoškolní činnosti a přihlásí se do 27. 1. 2021 u vybraného pedagoga, s kterým byla navázána užší spolupráce na dané škole (např. AVU, HAMU, JAMU), nebo přímo na e-mailu uvedeném zde.

Partnerem projektu je Muzeum romské kultury.

Více informací o soutěži najdete zde.

Organizace

Živá paměť, o. p. s.
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon : + 420 224 872 750, E-mail : info@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz