10. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

12. 10. 2020 – uzávěrka podávání přihlášek
Vzdělávací program Varianty – Člověk v tísni, Šafaříkova 24, Praha

Přihlaste se do jubilejního ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a středních škol. Téma v pořadí již 10. ročníku se orientuje na současnou situaci, kdy se ocitáme pod tlakem krize – ať už z důvodu virové pandemie nebo klimatické změny. Proto Pěstuj naději!

Hodnotí se nejen výtvarné zpracování, ale především obsahová souvislost komiksu s vyhlášeným tématem, originalita a pointa, zda komiks přináší řešení či nás nutí k zamyšlení se. Komiksy mohou být smyšlené nebo inspirované vlastní zkušeností. Mohou v nich vystupovat postavy Bohouše a Dáši, ale vítáme především vlastní invenci žáků a jejich komiksové hrdiny (lidské, zvířecí i nadpřirozené). 

Kdo může soutěžit?

Soutěžit mohou jednotlivci i vícečlenné týmy ve třech věkových kategoriích:

  • 1. stupeň ZŠ
  •  2. stupeň ZŠ
  • střední školy

Co musí komiks splňovat?

  • Komiks musí obsahovat MAXIMÁLNĚ 10 navazujících obrázků (komiksových oken).
  • Formát NESMÍ přesáhnout velikost A2 JEDNOSTRANNĚ!

Přečtěte si podrobná pravidla soutěže a zadání pro letošní rok.

Uzávěrka pro zasílání komiksů a přihlášek je 12. října 2020. Rozhoduje datum doručení komiksu.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com