Z rodinného alba

16. 6. – 8. 9. 2019 
Památník národního písemnictví, Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

Památník národního písemnictví ve spolupráci s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR uspořádal multižánrovou expozici, která mapuje dialog české a slovenské kultury v období od počátku 19. století do roku 1939. Mezi téměř osmi sty originálními exponáty, ze kterých podstatná část bude vystavena poprvé, nebude chybět kolekce unikátních dokladů českého vědeckého průzkumu Slovenska nebo výtvarná díla českých malířů a grafiků, mezi nimiž vyniká autorská rukopisná kniha Josefa Váchala Cesta Slovenskem nebo grafiky Ferdiše Duši a Karla Vika.

Výstava navazuje na úspěšný putovní projekt Listování Slovenskem, který vznikl v minulém roce u příležitosti oslav 100 let česko-slovenského státu.

Exponáty pocházejí ze sbírek všech sbírkových oddělení PNP, Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd, v. v. i., Archivu Univerzity Karlovy, Knihovny Národního muzea, Archivu Národního muzea, Divadelního archivu Národního divadla, Hudebního archivu Národního divadla, Slovanské knihovny i od soukromých sběratelů.

Organizace

Více informací najdete na www.facebook.com