Výstava Bulharští Češi

12. 1. – 7. 2. 2021
Galerie Skleňák, nám. Svobody 1, 160 00 Praha 6

Začátkem roku 2021 se loučíme se stým výročím od navázání diplomatických vztahů mezi Bulharskem a Československem symbolicky dokumentární výstavou Bulharští Češi. Expozice představuje část „architektů“ mladého bulharského státu a odkazuje na dlouhodobé dobré vztahy mezi našimi státy.

Celkem dvacet šest panelů přináší bohatý textový a fotografický materiál, který odhaluje jen zlomek informací o životě a díle mnohých Čechů, kteří přispěli k rozvoji Bulharska po Osvobození v roce 1878. Podrobněji se výstava věnuje dvacítce Čechů, známých a pro Bulharsko významných osobností, kteří svým příběhem mohou dodnes inspirovat českou i bulharskou společnost. Mezi nimi jsou dr. Konstantin Jireček, první ministr osvěty, Ivan Mrkvička, Jaroslav Věšín a Josef Pitter, zakladatelé bulharského výtvarného umění, bratří Karel a Hermenegild Škorpilovi, zakladatelé bulharské archeologie, Jiří (Georgi) a Teodor (Bogdan) Proškovi, stavitelé, podnikatelé a autoři prvního územního plánu města Sofie.

Organizace

Bulharský kulturní institut
Klimentská 6, 110 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
E-mail: bki@bki.cz, www.bki.cz