Světlo písma – Dokumentární výstava

11. 5. – 13. 6. 2021
Galerie Bulharského kulturního institutu, Klimentská 6, Praha 1

U příležitosti výročí velkomoravské mise svatých bratří Cyrila a Metoděje připravil Bulharský kulturní institut dokumentární výstavu Světlo písma. Představuje nejcennější bulharské středověké rukopisy z 10.–18. století a texty určující klíčový význam slovanského písma v dějinách evropské kultury.

Široké šíření křesťanské víry po územích obývaných různými etniky během tzv. Velkého stěhování národů nahrálo možnosti uchovat si slovanskou identitu prostřednictvím písma ve vlastním jazyce. Následné zachování písma je již spojeno s Bulharskem, které hraje roli kolébky duchovní kultury slovanských národů.

Výstavu je možno si individuálně prohlédnout při dodržení všech protiepidemických nařízení po předchozí telefonické domluvě na čísle: +420 233 326 862.

Organizace

Bulharský kulturní institut
Klimentská 6, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
E-mail: bki@bki.cz, www.bki.cz