Dny židovské kultury Olomouc 2021: Košer je košer

11.–22. 10. 2021
Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc

Kašrut rozdělující, nebo stmelující?

Kašrut není jen rituální porážka. Jde o široký koncept etiky stravování i přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu. Etický přístup ke stravování je jedním z nejsilněji diskutovaných témat dneška. Judaismus přitom význam úsloví jsem tím, co jím řeší již po staletí. Stravovací rituály se staly pevnou součástí židovské identity. Kašrut se nevztahuje nutně pouze na jídlo a jeho přípravu. Co je tedy kašrut, a je dnes ještě košer? Jak mohou zásady košer stravování přispět do dnešní diskuze o moderní a ekologické kuchyni? 14. ročník festivalu se zaměří na historický vývoj fenoménu košer stravování až do současnosti, včetně jeho celospolečenských a environmentálních aspektů.

Program najdete zde.

Organizace

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika
Telefon: +420 585 514 111, E-mail: info@muo.cz, www.muo.cz