Letní intenzivní kurzy češtiny pro předškoláky a školáky z 1. stupně

2.–28. 8. 2021
META, Žerotínova 35, Praha

Nastupuje vaše dítě do české školy, ale neumí zatím dobře česky? META pro ně připravila letní intenzivní kurzy češtiny!

Letní intenzivní kurzy češtiny jsou určené hlavně žákům, kteří budou nastupovat do české školy a zatím si dostatečně neosvojili základy češtiny. Kurzy vedou lektorky s bohatou zkušeností s výukou dětí. V kurzu se budou žáci zábavnou a interaktivní formou učit česky a připravovat do školy. 

Zároveň bude otevřen kurz určený žákům z Prahy 3, kteří budou nastupovat do 1. třídy.

Kurzy

  • předškoláci (žáci, kteří jdou v září 2021 do 1. třídy) – 16.–28. 8. 2021
  • žáci 1. stupně (žáci, kteří jdou v září 2021 do 2. až 5. třídy) – 2.–13. 8. 2021
  • předškoláci z Prahy 3 (žáci, kteří jdou v září 2021 do 1. třídy) – 16.–28. 8. 2021
  • Kurzy budou probíhat dva týdny, každý všední den od 8.30–12.30.

Cena

  • Cena kurzu je 2 000 Kč.
  • Kurz pro účastníky z Prahy 3 je zdarma. Na začátku kurzu se platí vratná záloha.

Registrace

Na kurzy je nutné se registrovat:

  • předškoláci a žáci 1. stupně zde
  • předškoláci z Prahy 3 zde

Více informací o kurzech najdete zde.

Kurz je realizován v rámci projektu „Zvyšování jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ a jejich rodičů“ spolufinancovaného z prostředků hlavního města Prahy a v rámci projektu “Praha 3 – Společné soužití 2021” na podporu integrace cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Organizace

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35, 130 00 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 222 521 446, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.eu