Jazykové kurzy češtiny – podzim 2021

13. 9. – 31. 12. 2021
Centrum pro cizince JMK, Mezírka 1, Brno

Centrum pro cizince JMK otevírá od 13. září nové kurzy českého jazyka.

Kurzy jsou určeny všem cizincům s pobytem nad 90 dní, žijícím v Jihomoravském kraji. Na kurzy se nemohou hlásit klienti s českým občanstvím.

Úrovně kurzů

  • NESLOVANÉ, úrovně A1.1 – B1.4
  • SLOVANÉ, úrovně A1 – B1.4

Trvání 1 kurzu

  • 3 měsíce

Pravidelnost lekcí

  • 2x týdně dle rozvrhu

Délka lekcí

  • 1 lekce = 3*45 minut

Zaměření kurzu

  • obecné jazykové kurzy: slovní zásoba, gramatika, čtení, poslech, mluvení, psaní

Registrace

  • Na kurz je vyžadována registrace do 29. 8. 2021 zde.
  • Pozor: Než se budete registrovat, musíte znát svoji úroveň!

Více informací o kurzu najdete zde.

Organizace

Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 541 658 333, E-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz, www.cizincijmk.cz