Jarní přípravný kurz na zkoušku z občanství

10. 3. 2019 9.30–11.45
17. 3. 2019 9.30–11.45
17. 3. 2019 13.00–15.15
24. 3. 2019 13.00–15.15
Integrační centrum Diecézní charity Hradec Králové, Šafaříkova 666/9, Hradec Králové

Registrace

Registrovat se můžete na telefonu: +420 731 402 284 nebo na e-mailu: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Organizace

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové
Šafaříkova ul. 666/9, 500 02 Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česká republika
Telefon: +420 492 604 940, E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, http://cizincihradec.cz/