Intenzivní kurz češtiny pro cizince

20.–24. 5. 2019 – týdenní kurz
20.–31. 5. 2019 – dvoutýdenní kurz
denně 9.00–11.55 a 12.30–13.30
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Absolventi kurzu v krátkém čase výrazně zlepší úroveň českého jazyka. Studenti budou procvičovat všechny oblasti řečových dovedností, důraz bude kladen zejména na ústní komunikaci a poslech s porozuměním.

Celkový počet vyučovacích hodin je 25 za týden, 1 vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuku zajišťují špičkoví učitelé, kteří se během výuky věnují individuálně každému studentovi. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je pět studentů, učebnice nejsou v ceně kurzu.

Cena

  • 1 týden – 4 500 Kč
  • 2 týdny – 9 000 Kč

Registrace

Registrovat a kurzy s emůžete do 6. 5. 2019.

Více informací najdete zde.

Organizace

Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
www.ff.cuni.cz