Dnes je  24. 2. 2018, 03:28
Hlavní menu
Vyhledat:

Co je mezikulturní » Chápání mezikulturního dialogu...

Jak je chápán mezikulturní dialog na základě zkušeností z Evropského roku mezikulturního dialogu 2008

 

S postupným rozšiřováním Evropské unie, deregulací zákonů o zaměstnanosti a globalizací se jednotlivé členské státy stávají multikulturními společnostmi – roste v nich počet aktivně používaných jazyků a obyvatel různého náboženského vyznání, etnického a kulturního zázemí. Úloha mezikulturního dialogu je proto při formování budoucí evropské identity a občanské příslušnosti stále důležitější.


Dialog mezi nejrůznějšími kulturami může přispět k vzájemnému pochopení a lepšímu soužití obyvatel v Evropě. Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 vycházel z přesvědčení, že bohatá kulturní rozmanitost představuje pro Evropu jedinečnou výhodu. Všichni lidé žijící v Evropě se mohou seznámit a čerpat z bohaté kulturní historie a zároveň se obohatit a poučit z různých kulturních tradic.


Mezikulturní dialog se na základě zkušeností z Evropského roku týká především následujících témat:

 

Kultura a média

Kulturní akce jsou klíčem k vzájemnému porozumění a spolupráci a přispívají k vybudování celoevropské soudržnosti a identity. Mezikulturní dialog vedený prostřednictvím umění dosahuje takového účinku nejen díky svobodě kulturního projevu, ale také zapojením co nejširší společnosti do oblasti tvorby. Důležitou úlohu při budování postoje a pohledu evropských občanů na svět hrají média (televize, rozhlas, tisk). Způsob, jakým média prezentují různá kulturní prostředí, významně ovlivňuje názory lidí a může tak upevňovat, nebo naopak rozbíjet různé stereotypy a předsudky. Média nabízejí řadu příležitostí, během nichž mohou vystoupit zástupci opomíjených či vylučovaných skupin naší společnosti.

 

Vzdělávání/věda

V oblasti vzdělávání se mezikulturní dialog zaměřuje na to, aby jednotlivcům poskytl znalosti a dovednosti (tzv. mezikulturní dovednosti) pro život ve stále rozmanitějších společnostech. Základem je pochopení hodnot demokracie, občanské společnosti a práv občanů. Znalost ostatních kultur a jazyků přispívá také ke vzájemnému respektu a porozumění. Důležité je naučit se odpoutat od vlastní konkrétní kultury a sociálního zázemí a pozorně naslouchat, co nám mohou přinést lidé z jiného prostředí.

 

Migrace

Migrace do Evropy zásadně obohatila naši kulturu. Umělci, vědci, intelektuálové, ale také životní styly přistěhovalců s různým kulturním zázemím měly na evropské kultury vždy velký vliv. V tomto smyslu je třeba integrační proces chápat jako oboustranné obohacení umožňující budovat společnou budoucnost. Kulturní dialog mezi společností v hostitelské zemi a různými skupinami přistěhovalců z ostatních členských států EU nebo dalších zemí hraje významnou úlohu při podpoře hodnot občanské společnosti a účasti na solidaritě a soudržnosti našich společností.

 

Menšiny

Rozmanitost – kulturní, jazyková, etnická a náboženská – je hlavní evropskou předností a silou. Mezikulturní dialog je základním nástrojem k posilování talentů a dovedností, které menšiny přinášejí Evropě, a dává občanům příležitost dosáhnout hlubšího porozumění a vztahu s lidmi z těchto menšin.

 

Mnohojazyčnost

Jazykové dovednosti nabývají v rozšířené Evropské unii na důležitosti. Jsou také hlavním prostředkem dorozumění a vedení mezikulturního dialogu. Znalost nového jazyku vždy přináší možnost lépe porozumět dané kultuře. Evropská unie považuje vícejazyčnost za natolik důležitou, že na podporu výuky jazyků mezi občany jmenovala zvláštního komisaře. Evropská komise jako svůj cíl pro vícejazyčnou Evropu stanovila mateřštinu + dva další jazyky.

 

Náboženství

Náboženská víra, filozofie a přesvědčení jsou nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, která obohacuje naši společnost a přispívá k naplněnému a spokojenému životu jednotlivce. V naší čím dál více multikulturní společnosti však může různorodost věr, názorů a přesvědčení vést k nepochopení a obavám. Důležité je proto podporovat dialog uvnitř i mezi jednotlivými náboženskými komunitami a vyznáními, který vede k překonávání obav a k vzájemnému pochopení, otevřenosti a respektu.

 

Pracoviště

Na pracovišti se setkávají lidé s různým kulturním zázemím. Ukazuje se, že i z pohledu konkurenceschopnosti může být rozmanitost zázemí zaměstnanců pro organizace předností. Rozmanitost na pracovištích také zlepšuje image a dobré jméno společností a rozšiřuje marketingové příležitosti.

 

Mládež

Nanejvýš důležité je podporovat kulturní dialog mezi mládeží v době, kdy si mladí lidé budují svůj pohled na svět a získávají znalosti a dovednosti. Kontakt a setkání s cizí kulturou budí zvědavost a zájem seznámit se s vrstevníky z celého světa. Mezikulturní dialog také přináší nové nápady a rozvíjí pohled na fungování společnosti. Mladým lidem umožňuje objevit bohatství kulturní rozmanitosti pro rozvoj sebe sama i společnosti. Evropská politika oceňuje aktivní účast mládeže na společenském dění a podporuje cestování a setkávání.

Kalendář akcí

«  
  »
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Nejbližší akce

Severská filmová zima už poosmé

Jak vyučovat o holokaustu

Workshop – Tkaní pro potěšení